NEWS

โควิด มีแบบสั้น..จะเอายาวก็ได้


การทำให้เกิดโรคของน้องโควิดนี้มีได้แบบชนิดตอนเดียวจบ คือแบบสั้น ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ แพร่ไปให้คนอื่นเสร็จแล้วเชื้อก็หายไปจากตัว หรือติดเชื้อและเกิดอาการเบา กลาง หนัก จนถึงเสียชีวิต
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.