NEWS

ปริศนาโควิดอินเดีย-อิทธิฤทธิ์ยาฆ่าพยาธิ


เป็นที่พิศวงงงงวยกันทั่วโลก เมื่อประเทศอินเดียที่ประสบเคราะห์กรรม มีผู้ป่วยติดเชื้อแต่ละวันจำนวนมหาศาล รวมทั้งที่เสียชีวิตเป็นกองพะเนิน จู่ๆจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงฮวบฮาบ กระทั่งตีความกันต่างๆนานาว่าท่าทางจะตรวจน้อยลงหรือตายที่บ้านตกสำรวจไปหรือเปล่า แบบในบางประเทศ
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.