NEWS

"หมอธีระวัฒน์" ชี้การติดโควิดแล้ว-ฉีดวัคซีนซ้ำซาก ไม่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่


"หมอธีระวัฒน์" เผย โควิดยังไม่จบ การติดเชื้อไปแล้ว ฉีดวัคซีนซ้ำซาก ไม่ทำให้เกิด "ภูมิคุ้มกันหมู่" และไม่สามารถป้องกันการติดซ้ำใหม่ได้
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.