NEWS

"โควิด-19 : นักวิจัยเก็บตัวอย่างตรวจสอบค้างคาวมงกุฎในไทยหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ "


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรวจสอบค้างคาวมงกุฎในไทย หลังมีรายงานจากจีนว่าไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในคนมีลักษณะเดียวกันกับไวรัสที่พบในค้างคาวมุงกุฎ

ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี แห่งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ บอกว่าในไทยมีค้างคาวมงกุฎถึง 23 สายพันธุ์ จำเป็นต้องค้นหาโรคและไวรัสโควิด-19 ในทุกสายพันธุ์ และเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ในค้างคาวมุงกุฎอย่างเป็นระบบ แม้ไทยจะมีการวิจัยเรื่องโรคจากค้างคาวที่เมืองไทยมานานเกือบ 20 ปี แต่ยังไม่เคยมีการตรวจสอบค้างคาวมงกุฎ จึงยังไม่มีข้อมูลว่าค้างคาวมงกุฎมีเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่


source : https://www.bbc.com/thai/thailand-53153357

CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.