NEWS

ถอดรหัส “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” : ตอบโจทย์ (27 ม.ค. 63)


ผู้ดำเนินรายการ วราวิทย์ ฉิมมณี

ผู้ร่วมรายการ ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ร่วมสนทนาประเด็น

- ความซับซ้อนของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ความร้ายกาจเมื่อเปรียบเทียบกับซาร์สและเมอร์ส และโอกาสที่ไวรัสจะกลายพันธุ์รุนแรงกว่าเดิมsource : https://www.youtube.com/watch?v=e_lJib4s0TQ&ab_channel=ThaiPBS

CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.