NEWS

โควิด-19 จากหมาแมวมาคน หมอธีระวัฒน์ชี้เป็นเรื่องที่ต้องไม่ตกใจ


หมอธีระวัฒน์เผยข้อมูลโควิด-19 จากหมาแมวมาคน เป็นเรื่องที่ต้องไม่ตกใจ ระบุมีไวรัสมากหน้าหลายตาที่ก่อโรคในคนที่ไม่ทราบชื่อ
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.