NEWS

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความชื่นชม ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี เบื้องหลังความสำเร็จการตรวจหา Novel Coronavirus 2019


ฝากสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งเสริม พัฒนาทักษะ นักเทคนิคการแพทย์เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับเชื้อที่ Known and New

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ทีมประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีโอกาสติดต่อขอสัมภาษณ์ ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยท่านเล่าให้ฟังว่า ท่านจบการศึกษา วทบ.เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2534 จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2547 หลังจบการศึกษาเริ่มทำงานครั้งแรกที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ฝ่ายอเมริกัน (AFRIM) ต่อมาในปี 2543 ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยในช่วงแรกทำงานด้านงานวิจัยโรคติดเชื้อทางสมอง ร่วมกับ ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา จนถึงปัจจุบัน

พี่ชุ5.jpg

พี่ชุ2.jpg

ทางศูนย์ได้ทุนวิจัย 10 ปี (2010-2019) จากโครงการ PREDICT สนับสนุนโดย USAID ทุนวิจัยระดับโลก ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 31 ประเทศ และร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสใหม่ อุบัติการณ์ใหม่ในสัตว์ป่า ที่พบใน ค้างคาว, ลิง, หนู เป็นส่วนใหญ่ และอีกหนึ่งทุนวิจัยกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกา (DTRA) เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสใหม่ๆ อุบัติการณ์ใหม่ในค้างคาว

พี่ชุ1.jpg

ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี เล่าให้ฟังต่อว่าสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจหา Novel Coronavirus 2019 นั้น หลังจากที่วันที่ 3 มกราคม 2563 ประเทศจีนมีการประกาศเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบที่ไม่รู้สาเหตุที่เมืองอู่ฮั่น วันที่ 8 มกราคม 2563 ประเทศจีนมีการประกาศสงสัยการระบาดโรคปอดอักเสบที่ไม่รู้สาเหตุที่เมืองอู่ฮั่น กระทั่งวันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับสิ่งส่งตรวจจากกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข ทางศูนย์ดำเนินการตรวจมุ่งไปทางไวรัส 2 ตระกูลคือ Coronavirus และ Influenza  ก่อนนำไปเทียบกับรหัสพันธุกรรมจากธนาคารรหัสพันธุกรรมโลก พบว่ามีความคล้ายคลึงสายพันธ์ Coronavirus family เมื่อถอดรหัสพันธุกรรมสำเร็จพบว่าเหมือน "Bat SARS-like Coronavirus" ประมาณ 82-90% ในขณะที่ทางการจีนประกาศการระบาดโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019, 2019-nCov) ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ทำให้ทางศูนย์ฯ สามารถนำรหัสพันธุกรรมของไวรัสมาเทียบเคียง และพบว่าตรงกับที่ตรวจเจอผู้ป่วยชาวจีนในไทย 100%

พี่ชุ4.jpg

ในตอนท้าย ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ซึ่งผู้สัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกพี่ชุ พี่สาวใจดี มีความเป็นกันเองมาก ได้ทิ้งท้ายฝากถึงสภาเทคนิคการแพทย์ อยากให้ ส่งเสริม พัฒนาทักษะ นักเทคนิคการแพทย์เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับเชื้อโรคทั้งที่ Known and New 

พี่ชุ3.jpg

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี

อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

26 มกราคม 2563


source : https://tinyurl.com/y6zc86f7

CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.