NEWS

ดราม่า..น้ำตาเล็ด ยาโควิด-19


น้ำตาเล็ดในที่นี้ อาจจะเป็นในรูปโศกนาฏกรรมที่ไม่สามารถที่จะใช้ยาสมุนไพรหรือยาอื่นๆที่ปกติกำหนดให้ใช้ในโรคหรือสภาวะอื่น แต่ทั้งนี้กลไกน่าจะใช้ได้ในคนป่วยที่ติดเชื้อโควิดได้ แม้หลักฐานจะไม่ถึงกับครบถ้วนกระบวนความเต็ม 100 ก็ตาม
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.