NEWS

“หมอธีระวัฒน์” ยืนยันฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังปลอดภัย-ผลข้างเคียงต่ำกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 10 เท่า


ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ยืนยันการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังไม่ใช่เพียงประหยัดอย่างเดียว แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และป้องกันการแพร่เชื้อแบบข้ามสายพันธุ์ได้ด้วย
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.