NEWS

“นพ.ธีระวัฒน์” ย้ำเด็กควรได้วัคซีนเชื้อตายปลอดภัยกว่า


“นพ.ธีระวัฒน์” ย้ำเด็กควรได้วัคซีนเชื้อตาย ปลอดภัยกว่า แล้วค่อยกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย mRNA หรือแอสตร้าเซนเนก้า เตือนติดเชื้อแม้หายแล้ว ยังทิ้งความอักเสบทั่วร่างกาย ส่งผลอาการทางสมอง-กระตุ้นโรคเก่ากำเริบหนัก
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.