TRC-EID

NEWS

ดร.สุภาภรณ์’’’’ นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ถอดรหัสไวรัสโคโรนา เผยยังไม่พบเชื้อในค้างคาวไทย

ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี นักเทคนิคการแพทย์ รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เป็นผู้ตรวจพบและยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ที่กำลังระบาดในขณะนี้ ก่อนที่จะมีการประกาศจากทางการจีน 2 วัน
สัมภาษณ์หมอแล็บผู้ถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโคโรนา

สัมภาษณ์หมอแล็บผู้ถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโคโรนา

EXCLUSIVE: สัมภาษณ์ ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี นักเทคนิคการแพทย์ รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ถอดรหัสพันธุกรรม ไวรัสโคโรนา 2019

"โควิด-19 : นักวิจัยเก็บตัวอย่างตรวจสอบค้างคาวมงกุฎในไทยหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ "

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรวจสอบค้างคาวมงกุฎในไทย หลังมีรายงานจากจีนว่าไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในคนมีลักษณะเดียวกันกับไวรัสที่พบในค้างคาวมุงกุฎ

"งานวิจัยค้างคาวและความพร้อมของห้องแล็บหนุนเสริมการรับมือกับไวรัสของไทย "

(บทความแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) ต้นฉบับภาษาอังกฤษเขียนโดย มณฑิรา นาควิเชียร เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารองค์กร องค์การอนามัยโลก แปลโดย สุวิมล สงวนสัตย์
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.